Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo2.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo2.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Fullmäktige 04.09.2017 Protokoll
 
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.09.2017 Föredragningslista (+ tilläggslista)
 
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 18.09.2017 Föredragningslista
Vammaisneuvosto/Handikapprådet 13.06.2017 Protokoll
 
Elinkeinojaosto/Näringssektionen 29.08.2017 Protokoll
Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Inga publicerade möten
Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 28.08.2017 Protokoll
Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 14.09.2017 Föredragningslista
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 18.09.2017 Föredragningslista
Suomenkielinen koulutusjaosto 11.09.2017 Protokoll
Svenska utbildningssektionen 11.09.2017 Protokoll
Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 29.05.2017 Protokoll
Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet 15.08.2017 Protokoll
Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 11.09.2017 Protokoll
 
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 29.08.2017 Protokoll