Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo2.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo2.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Fullmäktige 22.05.2017 Föredragningslista
 
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 30.05.2017 Föredragningslista
 
Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 23.05.2017 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Vammaisneuvosto/Handikapprådet 30.03.2017 Protokoll
 
Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15.05.2017 Protokoll
Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 24.05.2017 Föredragningslista
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 15.05.2017 Protokoll
Suomenkielinen koulutusjaosto 08.05.2017 Protokoll
Svenska utbildningssektionen 08.05.2017 Protokoll
Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 19.04.2017 Föredragningslista
Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet 29.05.2017 Föredragningslista
Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.05.2017 Protokoll
 
Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta 29.05.2017 Föredragningslista